A kedvezményezett neve: Norta Kft.
A projekt címe: Munkahelyi képzések támogatása a Norta Kft.-nél
A projekt kezdő dátuma: 2020.01.07.
Tényleges befejezés dátuma: 2021.01.31.
Projekt azonosító száma: GINOP-6.1.6-17-2018-00657
A szerződött támogatás összege: 35.138.141 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 60%

A projekt tartalmának bemutatása:

Jelen projekt keretében 70 fő képzését valósítja meg a pályázó összesen 163 óra képzési időben. Kizárólag saját munkavállalók képzése tervezett. A pályázó cég a képzésbe bevont saját munkavállalók legalább 5%-ában (4 fő) hátrányos helyzetű munkavállalói körből kiválasztott munkavállaló képzése valósul meg. A képzések mindegyike külső képzés. A jelen projekt keretében az alábbi képzések megvalósítása tervezett:

• A kommunikáció alapjai: A tréningen a résztvevők fejlesztik kommunikációs készségeiket, megismerik és alkalmazzák az alapvető kommunikációs eszközöket és az alapvető kommunikációs stílusokat és az önérvényesítés szintjeit.
• Konfliktusmenedzsment: A képzésen a résztvevők fejlesztik konfliktuskezelési készségeiket.
• Ügyfélorientált viselkedés: Egyre jelentősebb stratégiai versenyelőnnyé válik, mely egy magatartási formát takar.
• Stresszmenedzsment: A résztvevők megismerik stressz terheltségük szintjüket. A terheltségi szinttől függő stresszkezelő módszerek megismerésével, gyakorlásával, számos segítési technikát sajátítanak el.
• Első lépések a digitális világba IKER 1: A képzési program átfogó célja a digitális kulcskompetemcia fejlesztése, a digitalis társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitalis eszközök irányában. A résztvevők a képzés végére a mindennapi életben használt digitális eszközeiknek egyszerű funkcióit begyakorolják és önállóan használni fogják.